Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng cho Website 

Xin chào và chào mừng bạn đến với . Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về các điều khoản và điều kiện khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn nên ngừng sử dụng trang web https://onlinecasinohub.us/

1. Tuổi Tác

  • Để sử dụng trang web https://onlinecasinohub.us/, bạn phải đủ 18 tuổi hoặc tuổi tối thiểu được quy định bởi luật pháp tại quốc gia của bạn để tham gia vào các hoạt động trò chơi cá cược. Chúng tôi có quyền yêu cầu xác minh tuổi tác của bạn và có thể tạm ngừng hoặc hủy tài khoản nếu bạn không đáp ứng yêu cầu này.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

  • Mọi nội dung trên trang web https://onlinecasinohub.us/, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu, hình ảnh, video, biểu đồ, logo, và tên thương hiệu, đều là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có quyền sở hữu. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, tái sản xuất, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Nội Dung Người Dùng

  • Bạn có thể được cung cấp cơ hội để đăng tải nội dung, chẳng hạn như bài viết, bình luận, hoặc tương tác với trang web. Khi bạn đăng tải nội dung này, bạn đồng ý rằng nội dung đó phải tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ ai khác. Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung không phù hợp hoặc vi phạm các điều khoản này.

4. Trách Nhiệm của Bạn

  • Bạn phải sử dụng trang web https://onlinecasinohub.us/ một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hành động gian lận, xâm phạm, hoặc tạo ra bất kỳ rủi ro hoặc sự phiền toái nào cho người khác.

5. Giới Hạn Trách Nhiệm

  • Trang web https://onlinecasinohub.us/ được cung cấp “as is” và “as available” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web này. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan.

6. Thay Đổi Điều Khoản

  • Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng tiếp trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi này.

7. Liên Hệ Với Chúng Tôi

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Chúng tôi hy vọng bạn có trải nghiệm thú vị và an toàn khi sử dụng trang web https://onlinecasinohub.us/. Chúng tôi cam kết đảm bảo tuân thủ và thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình để tạo ra một môi trường trực tuyến tốt nhất cho tất cả người dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *